Najważniejsze rodzaje kruszyw łamanych

Najważniejsze rodzaje kruszyw łamanych

Surowce stosowane w budownictwie drogowym lub kolejowym muszą wyróżniać się twardością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Z tego względu, w przypadku inwestycji drogowych lub infrastrukturalnych, stosuje się m.in. kruszywa, które dzieli się na...