Skąd czerpane są kruszywa naturalne?

Kruszywa naturalne to surowce niezbędne w budownictwie, przemyśle, a także w naszym codziennym życiu. Pozyskiwane są one z różnych miejsc na świecie, ale skąd dokładnie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części wpisu.

Działanie żwirowni – pozyskiwanie kruszyw

Żwirownia to miejsce, gdzie odbywa się wydobycie kruszyw naturalnych, takich jak piasek, żwir czy kamienie. Działa ona na zasadzie eksploatacji złóż poprzez odkrywkę, czyli usunięcie warstw gleby i skał nadkładu, by dotrzeć do pokładów surowca. Proces ten przebiega etapami, a każdy z nich wymaga użycia odpowiednich maszyn – koparek, ładowarek, przenośników taśmowych czy dźwigów. Następnie pozyskane kruszywo jest segregowane pod względem wielkości ziaren oraz czystości.

Eksploatacja złóż na terenie Polski

Polska posiada bogate zasoby kruszyw naturalnych, a ich wydobycie koncentruje się głównie w rejonach o dużej ilości występujących złóż. Często żwirownie są zlokalizowane w pobliżu rzek i jezior, gdyż to właśnie tam występują największe pokłady piasku i żwiru. W Polsce wydobywa się różnorodne rodzaje kruszyw, zarówno tych używanych w budownictwie drogowym, jak i w innych dziedzinach przemysłu.

Zastosowanie kruszyw naturalnych

Kruszywa naturalne mają szerokie zastosowanie we współczesnym przemyśle. Wykorzystuje się je przede wszystkim w budownictwie, gdzie służą do produkcji betonu, zaprawy murarskiej czy podbudowy dróg. Ponadto, coraz częściej są one wykorzystywane jako elementy dekoracyjne – na przykład w ogrodach, gdzie pełnią funkcję ozdobną oraz stabilizują grunt. Wodoodporny piasek stosowany jest także do fugowania płytek oraz jako materiał wypełniający dla worków przeciwpowodziowych.

Ochrona środowiska a pozyskiwanie kruszyw

Wydobycie kruszyw naturalnych niewątpliwie wpływa na środowisko. Dlatego ważne jest, aby prowadzić eksploatację złóż z poszanowaniem dla przyrody i przestrzeganiem norm środowiskowych. Własność żwirowni musi posiadać odpowiednie pozwolenia, a także prowadzić działalność zgodnie z regulacjami prawnymi. Po zakończeniu wydobycia, teren żwirowni jest rekultywowany, co pozwala na przywrócenie równowagi ekologicznej.