PRZETARGI

10/2019/POIR.03.02.02-00-1489/18 – Stalowa wanna cynkownicza 7×1,6×3,3 – według opisu i specyfikacji.

09/2019/POIR.03.02.02-00-1489/18 – Wanna chłodząca – według opisu i specyfikacji końcowego etapu procesu cynkownia zanurzeniowego.

08/2019/POIR.03.02.02-00-1489/18 – Wanna pasywacyjna – według opisu i specyfikacji końcowego etapu procesu cynkownia zanurzeniowego.

07/2019/POIR.03.02.02-00-1489/18  – Automatyczny układ transportu- manipulator technologiczny wraz z układem odsysania oparów, automatyczny manipulator pieca.

06/2019/POIR.03.02.02-00-1489/18 – Komora trawialnicza wraz z montażem.

05/2019/POIR.03.02.02-00-1489/18 – Nadzór inwestorski budowy hali produkcyjnej.

04/2019/POIR.03.02.02-00-1489/18 – Budowa hali produkcyjnej w której znajdować się będzie instalacja do cynkowania ogniowego konstrukcji stalowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz halą przygotowania konstrukcji własnych do cynkowani.

03/2019/POIR.03.02.02-00-1489/18 – Linia trawialnicza do chemicznego przygotowania detali przed cynkowaniem.

02/2019/POIR.03.02.02-00-1489/18 – piec cynkowniczy, system sterowania, montaż i uruchomienie.

01/2019/POIR.03.02.02-00-1489/18 – Suszarka 4 pozycyjna wraz z systemem sterowania instalacją kominową wraz z obiegiem spalin, montażem i uruchomieniem.

HYDROSTAL Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą

Innowacyjna technologia cynkowania zanurzeniowego wyrobów stalowych w nowo powstającej cynkowni Hydrostal”  Projekt jest realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  Poddziałanie 3.2.2  Kredyt na innowacje technologiczne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 22-03-2019r. podpisaliśmy  z instytucją finansującą umowę nr POIR.03.02.02-00-1489/18-00.

Całkowity koszt realizacji projektu: 17 093 000,00zł. | Maksymalna wartość dofinansowania: 6 000 000,00zł.

6 + 14 =

HYDROSTAL Sp. z o.o.

ul. Ofiar Oświęcimia 78
32-620 Brzeszcze

Budynek Biurowy

ul. Kolejowa 1A
32-620 Brzeszcze

Zakład Produkcyjny II

ul. Ofiar Oświęcimia 51 B
32-620 Brzeszcze
woj. małopolskie

tel. +48 32 21 11 759
fax +48 32 21 09 020

e-mail: hydrostal@hydrostal.pl
https://hydrostal.pl