BAZA WIEDZY

  1. Przygotowanie materiału do cynkowania.

           – Otwory technologiczne tabelka. (rysunki, animacje, opis)

           – Błędy w przygotowaniu materiału. (zdjęcia z opisem).

  1. Wymagania dla konstrukcji cynkowanych ogniowo.

           – skład chemiczny stali do cynkowania ogniowego

Większość dostępnych gatunków stali przedstawionych w normach można ocynkować ogniowo, jednak jakość uzyskanej powłoki cynkowej (połysk, gładkość, grubość, przyczepność) jest różna i zależy od składu chemicznego stali, w szczególności od zawartości w niej krzemu (Si), węgla (C) i fosforu(P). Zawartość krzemu (Si) i węgla (C) w stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%, a zawartość krzemu nie powinna zawierać się w przedziale od 0,03% do 0,15% oraz powyżej 0,25%, gdyż wówczas obserwuje się tzw. efekt Sandelina – powłoka cynkowa staje się matowo-szara i chropowata, nierównomierna, mało przyczepna i krucha. W przypadku gdy w stali zawarty jest fosfor, należy obliczyć wartość ekwiwalentu Esi=Si+2,5xP (gdzie Si i P oznacza procentowe zawartości krzemu i fosforu w stali). Wartość ekwiwalentu Esi musi również spełniać wymogi jak wyżej dla (Si). Wyrób powinien być tak skonstruowany, aby nie wynosił w swoich przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych poszczególnych mediów obróbki chemicznej i cynku.

           – projektowanie konstrukcji cynkowanych ogniowo

  1. Wszelkie wewnętrzne usztywnienia w postaci wspawanych węzłówek usztywniających belkę, powinny mieć obcięte narożniki, a wewnętrzne naroża powinny być nawiercone w celu swobodnego przepływu ciekłego cynku.
  2. Kątowniki wewnętrzne w konstrukcjach kratowych należy wspawać w ten sposób, by została wolna przestrzeń pomiędzy belką nośną a kątownikami wzmacniającymi, tak by zapewnić swobodny przepływ cynku. Taki układ konstrukcji ułatwi przepływ cynku, ograniczy możliwość zbierania się popiołu na powierzchni i tworzenia się pustek powietrznych, które mogłyby powodować niedocynkowania.
  3. W konstrukcjach rurowych należy przewidzieć otwory odpowietrzające i spustowe dla wszystkich przestrzeni zamkniętych, poprzez nawiercenie otworów lub wycięcia w profilu otworu w kształcie litery „V”. Należy przewidzieć kierunkowość otworów ściekowych i odpowietrzających, tak by znajdowały się po przeciwnych stronach na dole i na górze oraz jak najbliżej krawędzi elementów konstrukcji.
  4. W zamkniętych przestrzeniach rurowych przy stosowaniu wzmocnień wewnętrznych profilu w postaci wspawanych blach, należy przewidzieć przepływ płynów technologicznych w narożach i zapewnić swobodny przepływ płynów proporcjonalnie do wypełnianej objętości.
  5. W celu uniknięcia wypaczeń i deformacji na elementach wykonanych z blachy, należy stosować przegięcia w postaci „kopertowania” lub przetłoczeń. Ponadto elementy do cynkowania należy projektować w miarę możliwości symetrycznie z zachowaniem symetrii względem osi „X” i „Y”.
  6. Przy konstrukcjach zbiorników należy przewidzieć otwory o odpowiedniej wielkości i zapewnić prawidłową kierunkowość otworów oraz przewidzieć przepływ płynów technologicznych wewnątrz zbiornika zapewniający swobodny przepływ płynów proporcjonalnie do wypełnianej objętości.
  7. Elementy konstrukcyjne powinny być wykonane najlepiej z jednego gatunku stali.

14 + 13 =

HYDROSTAL Sp. z o.o.

ul. Ofiar Oświęcimia 78
32-620 Brzeszcze

Budynek Biurowy

ul. Kolejowa 1A
32-620 Brzeszcze

Zakład Produkcyjny II

ul. Ofiar Oświęcimia 51 B
32-620 Brzeszcze
woj. małopolskie

tel. +48 32 21 11 759
fax +48 32 21 09 020

e-mail: hydrostal@hydrostal.pl
https://hydrostal.pl