Najważniejsze rodzaje kruszyw łamanych

Surowce stosowane w budownictwie drogowym lub kolejowym muszą wyróżniać się twardością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Z tego względu, w przypadku inwestycji drogowych lub infrastrukturalnych, stosuje się m.in. kruszywa, które dzieli się na naturalne i sztuczne. Charakterystyczną grupą kruszyw naturalnych, są kruszywa łamane.

Kruszywa łamane powstają ze skał litych

Kruszywa łamane to naturalny materiał poddany obróbce w procesie kruszenia. W odróżnieniu od piasku lub żwiru, surowiec ten powstaje dzięki mechanicznemu rozdrobnieniu skał litych, tj. skał magmowych, metamorficznych i osadowych. Wśród najczęściej stosowanych wyróżnia się m.in. granity, dolomity oraz bazalty.

Jednym z rodzajów kruszyw łamanych jest kliniec. Materiał ten cechuje się wydłużonym kształtem, jest pozyskiwany z pokruszonych kwarcytów lub dolomitów i stosowany jest zarówno w budownictwie, jak i robotach drogowych. Podzielone na frakcje kruszywa dostępne są w naszej żwirowni, oferujemy także usługi transportowe zamówionego surowca.

Gdzie wykorzystuje się kruszywa łamane?

Tłuczeń produkowany jest głównie z granitu i bazaltu i wykazuje się największymi rozmiarami frakcji, ponieważ powstaje podczas pierwszego kruszenia materiału. Znajduje on zastosowanie do wykonywania nasypów pod tory kolejowe, a także do podsypywania pod nawierzchnię drogową. Kolejnym materiałem, jest kamień łamany stosowany m.in. do aranżacji oczek wodnych.

Grys wytwarzany jest z rozdrobnionego tłucznia i najczęściej stosowany jest w procesie budowy dróg. Jest także składnikiem wykorzystywanym do produkcji betonu oraz dodatkiem do mieszanek bitumicznych. Drobny miał kamienny, dzięki swoim właściwościom, spaja kruszywo i wypełnia puste przestrzenie, przedłużając tym samym żywotność dróg.