W jaki sposób należy wypoziomować słupki w ogrodzeniu?

Prawidłowe poziomowanie słupków ogrodzeniowych jest bardzo ważne.  Dokładność i precyzja w montowaniu słupków wpływa na właściwe postawienie całego ogrodzenia.

Dlaczego poziomowanie słupków w ogrodzeniu jest ważne?

Aby uniknąć pochylania się słupków, trzeba je utrzymywać w pionie, można to uzyskać poprzez zalanie ich betonem lub obsypywanie gruzem czy kamieniami. Montowanie słupków powinno rozpocząć się od słupków narożnych. Optymalna odległość między słupkami powinna wynosić około dwóch metrów. Wszelkie przechylenia słupków źle wpływają na końcowy efekt pracy, więc warto do ustawiania słupków używać specjalnej poziomicy. Podczas poziomowania słupków trzeba wziąć pod uwagę wszelkie spadki i uskoki terenu. Gdy słupki są dokładnie wypoziomowane, nie będzie trudności w zamontowaniu ogrodzenia terenu.

Jak można wypoziomować słupki ogrodzenia?

Osadzanie słupków ogrodzeniowych należy rozpocząć od wykopania dołków. Ich głębokość zależy od możliwości gruntowych oraz wysokości zaplanowanego ogrodzenia. Im niższe ogrodzenie, tym łatwiej osiągnąć jego stabilność i pionową pozycję. Następnie w centralnej części dołka umieszcza się słupek i przy pomocy poziomicy sprawdza się jego pion. Po wsadzeniu słupka zalewa się go betonem i wygładza się powierzchnię betonu. Tutaj zachodzi potrzeba ponownego skontrolowania pozycji pionowej słupków. Słupki ogrodzeniowe są podstawą konstrukcji ogrodzenia, wykonane z blach gorącowalcowanych oraz ocynkowanych można nabyć w Firmie HYDROSTAL. Takie rusztowanie montowane do ogrodzenia jest konieczne bez względu na to, czy wybudowane jest z podmurówką, czy bez. Wiedza o sposobie poziomowania słupków jest przydatna w stawianiu ogrodzenia. Dobre ustawienie i wypionowanie słupków to najważniejsze czynności wykonywane podczas montażu płotu. Gwarancję poprawnego wykonania zadania może zagwarantować profesjonalna firma montażowa. Jeżeli jednak chcemy samodzielnie wykonać to zadanie, to warto zaopatrzyć się w odpowiednie materiały i narzędzia. Niezbędne są magnesy, sznurki i dobrej jakości poziomica.